همه چیز در این دنیا در سلامتی زیباست. وقتی حتی یک سرما خوردگی ساده درد را چنان در تمام بدن پخش می کند دیگر هیچ چیز زیبا نیست، آنوقت میفهمی که فعلا فقط میخواهی سالم باشی تا بعد به بقیه مشکلات فکر کنی...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مه تا

دقیقن.. امیدوارم همیشه در سلامتی کامل ب دنیای زیبات فکر کنی جاسمین جان [گل]