در جایی دیده شده:
رسیدن آداب دارد. 
وقتی رسیدی باید بمانی، 
باید بسازی 
باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی 
که آرزویت بوده برسی … 
وقتی رسیدی باید حواست باشد 
تمام نشوی!
/ 1 نظر / 3 بازدید
جولیت

اما ما ها معمولا آداب رسیدن رو بلد نیستیم. به محض رسیدن دوباره چمدون میبندیم