دهه ۲۰-۳۰ سالگی بیشترش صرف جا افتادن در این مهاجرت شد، اصلا آنطور که دوست داشتم نشد. آرزوهای من برای دهه ۳۰-۴۰ (که البته بخشی از زمان هم سپری شده):

. یک کارمند خیلی خیلی خوب باشم (کسی که کار-بلد است)

. بتوانم به مادرم بیشتر برسم

. پول در بیاورم (like never before)

. اسکی یاد بگیرم

. بتوانم دوست خوبی که دوستش دارم کنارم داشته باشم و معاشرت کنیم

. یک کار انسان دوستانه بنیادی انجام بدهم

. عضو یک book club باشم

. سفر بیشتر بروم (جاهایی از دنیا که خاص هستند به ویژه)

. بتوانم یک سگ خانگی داشته باشم

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
ژولیت

good luck[تایید]