در جایی دیده شده: رسیدن آداب دارد.  وقتی رسیدی باید بمانی، باید بسازی باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست